Tuesday, 31 October 2017

Dit gaan NIE oor die Trinity nie .. ..vonk wees vir nuwe sending entoesiasme .....


My Liewe Vriend en Broer en Suster en vyand - iemand dink ek maak vyande! :)

Ek besef na jou epos en jou vrae en Dina se in put - dat dit nie eintlik oor die Trinity gaan nie.  Waaroor gaan dit dan?    Ek sal graag ons huidige geliefde kerk – die hele kerk – se bagasie wil suiwer van – soos 'n kollega dit noem:  Die bepaalde teologie wat ons handhaaf rondom triniteit het fatale implikasie vir die gemeenskap – dit veroorsaak dat mense mekaar vernietig – apartheid/oorlog/neersien op ander/doodmaak.

Wanneer 'n mens die geskiedenis lees - oor hoe en wie en wat gebeur het tydens die vergadering in Nicea - 325 na Jesus se Opstanding - dan besef jy dit was nie regtig 'n ware kerk vergadering nie.

Die ware kerk was ondergronds en Arius en sy ondersteuners het gevrees vir hul lewens en was so geintimideer dat hulle nie openlik en vry kon doen en stem wat hulle wou nie.

Om 'n wet / dogma oor Trinity te maak is soos om 'n wet oor elektrisiteit te maak – dit was totaal onnodig – tog kon dit so klink:    "Dis onsigbaar - moet nie daaraan vat nie."       Almal weet dis waar.

Indien jy dit betwyfel - sal jy spoedig uitvind wat waar is.

Ek sou graag daai vergadering weer wou laat plaas vind.   Ek besef dis seker nie moontlik nie.  Of is dit??

Om af te sluit - dat ons net op dieselfde bladsy eindig.  Google asb.:  (Die link het soms nie gewerk nie.)  Wanneer jy 18 minute tyd het om te lees – as jy wil:

The Surprising Origins of the Trinity Doctrine. The ongoing disagreements were at times violent and bloody.   Of the aftermath of the Council of Nicaea, noted historian Will Durant writes, "Probably more Christians were slaughtered by Christians in these two years (342-3) than by all the persecutions of Christians by pagans in the history of Rome" ( The Story of Civilization, Vol. 4: The Age of Faith, 1950, p. 8). Atrociously, while claiming to be Christian many believers fought and slaughtered one another over their differing views of God!

 Dat ons net op dieselfde bladsy is.

Dink net: As die kleinste gemeentetjie New Xanagas en jou gemeente die kerk in algemeen EN ....?? roep om saam te besin oor wat tydens Nicea 325 bespreek is.  

Dit kan die vonk wees vir nuwe sending entoesiasme gerig op 7 biljoen mense EN die NONE believers wat uit die kerk is agv ...?    Oor wie Prof Adrio Konig in JA VIR JESUS - NEE VIR DIE KERK geskryf het.
Ek aanvaar nou en berus by Nicea se besluit oor die Trinity - soos ons geleer is.     BLESSINGS!!    Gabriel S Joubert VDM.        Voor Donderdag middag. :)Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.