Friday, 18 August 2017

...ek glo. Maar ek is honger.... Ek wag vir 'n man - jy is die man....


27 jaar gelede het 'n Boesman Xhari vir my gesê: " Moruti ek glo.  Maar ek is honger." 

26 jaar gelede het ek en Dina 'n vee pos besoek.  Ek het met 'n man gepraat.  Ek kan my woorde nie onthou nie.

    Ons het nog ons roostertjie daar vergeet.

Na Xhari se woorde het ek begin wag op God vir 'n plan en ook 'n plan om 'n plan te maak met die krisis van oorbeweiding rondom 'n vee pos se boorgat en die krisis van bos indringing.

God het 'n plan gegee.

2 dae gelede het ek weer dieselfde vee pos besoek - die 1 ste keer na 26 jaar.

Daar was baie gras.

Een Herero man het voor sy huisie gesit.

"Waar is God?"  vra ek hom.  Hy praat Afrikaans.

"God is in my."  Gewoonlik wys hulle boontoe hemel toe - weet nie.       "O. Wonderlik."      Antwoord ek.

Na nog 'n paar woorde vertel ek hom toe van die plan.

Hy antwoord.

"Moruti, baie mense kom hier.   Hulle wil die water hê.   Ek antwoord altyd:  "Nee.  Ek wag vir 'n man - jy is die man."

"Hierdie is 'n goeie plan."

Hy het geen beeste nie.   2 manne met 40 beeste koop water by hom.  Sy seun op die myn stuur vir hom geld.

Hier moet ek meer agtergrond gee.  Ek was besig om te soek na 'n veepos wat net aan een mens behoort.  Jy kan nie 'n kontrak met 12 plus mense sluit nie - ek was / is in die geloof besig om die tafel gereed te kry vir die projek - al het ons geen fondse nie.  Onthou die droom.....

'n Teoloog - broer, het my gevra om nie weer oor die projek te praat nie, ek verwar mense, wag tot die fondse gereed is.

David Wilkerson bied praat / leer oor VISION of a leader.   Hoe weet jy of 'n plan / visie God se plan is?

Is dit uit PRAYER gebore?  Het jy PEACE daar oor.    Gaan dit oor PEOPLE?    Het jy 'n spesifieke PLAN?    Het jy PERMISSION van die owerhede?   Het jy PASSION oor die plan - is dit al waaroor jy kan praat?   Nr 7 het ek nou vergeet.

Sy woorde was: "As al 7 ligte groen is, hardloop in die straat en vra geld om die ding te doen. Dis God se plan.   Availability of money is NOT 1 of the lights."

Tot net nou......

Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.