Wednesday, 28 June 2017

.....elke week 'n paar 100 Boesman.... TB toets.....Gideon..... Dina .... God sent mother....water..... Dit bly 'n voorreg om elke week 'n paar 100 Boesman en ander kindertjies met die hand te groet en vir elkeen te seën met die Woord: Vrede, Waarheid, Lewe, Lig, Vreugde, Heilig, Genees - alles in Engels of Tswana natuurlik.  Hulle groet my nou al eerste met een van die Woorde.   Hier het nou-die-dag 'n vriend hier geslaap en ook met die kinders 'n Woordjie gedeel in die kerk - hy was aangegryp deur die Gesindheid en Lewe onder die kinders.    Na 'n maand het hy my die woorde gestuur: " I shall never forget the indelible image of the children's faces when I gave them a few words of Christian encouragement: without exception, they all looked intensely at me, with wide, eager eyes and shining faces which were filled with an intensity to soak up the words that I gave them. It was an unforgettable, amazing, uplifting experience for me and a great blessing.     With blessings in our walk with Christ,   Frank.       GLORY !!
  •      Ons het nou begin met Daniël 1:17 se 2 groot Woorde - Wysheid en Verstaan - die kinders sukkel akademies.    Hulle bid dit saggies in die klas.  "Dankie Vader vir die gift of Wisdom and Understanding." 
  •       Ek het 'n bloed en speeksel toets vir TB laat doen.  Negatief.   Dankie Vader vir U Beskerming.
  •       Nadat Dina Gideon se goed van Cullinan af Pta toe getrek het, kon sy huis toe kom - net betyds om haar dans kindertjies  af te rig vir Afrika Jeug Dag viering.   Daarna het een van die onderwysers vir haar 'n sms gestuur:   "Thank you Dinah, our events can never be meaningful without you.   You are our God sent mother!"
  •       Gideon moes Maandag met chemo begin het.  Hy het na 'n maand se selfstudie wyslik teen dit besluit en sy dokter gaan inlig dat hy eers cannabis-olie wil gebruik.    Bid asseblief dat hy vir die gratis twee maande program waarvoor hy aansoek gedoen het gekeur word.  Hy eet skoonma-se-tong se wortel ook - het geen pyn meer.       Dankie Vader vir Volkome Genesing.    Amen.

  •       Ek wil met Dankie sê in jou oor fluister dat indien jy met Vrede En Vreugde gelei word om water te wil laat vloei na onderste dammetjie - dan het jy reg gehoor.    Die mediese donateurs het van 5 na 2 verminder.   Jare lange vriende tree af, stroompie droog op - nogtans jubel ons saam met Habakuk - al is die kraal leeg.   Dankie Vader dat ons nie skuld het nie en    ....     "Dankie - U sorg vir my broer en suster wat hier lees en vir ons.   In Christus - met al Sy BLESSINGS!!"

Dina      +26773680351           http://xanagasbotswana.blogspot.co.za/p/blog-page_17.html

FNB Lynnwood tak   252045     rek nr:    620 318 253 86           
Standard Bank. Gobabis tak    082072    Rek nr    143 356 488     GS Joubert
Xanagas@gmail.com    + 267 713 698 57  of  0721 580 587   Gawi   Gabriel.


​Dankie Vader vir wolke, water en reën en son skyn.  /  Let there be rain and there was rain. 

Thank You Father for clouds, rain and water and sunshine.        In the Name of Jesus Christ.

Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.