Friday, 21 April 2017

........Hier by jou ....soos asem.

God IS.   God is HIER by jou in jou.    

Soek eers die Koninkryk....... (Hoe? )

Daar waar jy NOU hierdie woorde lees - hou op om asem te haal - doen dit - niemand sien jou nie.

Jy snak - soek - asem - haal nou weer asem.  Net so - nog meer SOEK - snak - smag ons na God.

Net soos jy vervuld gevoel het toe jy weer asem gehaal het - kan jy WEET.  God is met jou.

Die jong seun - alleen tussen die varke, geen werk, geen kos - sy, my, ons Vader was daar....

Die oudste seun, ek, jy WEET ons soms nie ONS Vader is altyd by my nie....

Ons moet Hom soek, daagliks, oomblik na oomblik - soos asem en WEET dat Hy sorg en genees en IS. 

Al lyk dit nie so nie.  Al sien jy net varke en onvriendelike mense - sien HOM en WEET Hy Is.  


Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.