Thursday, 23 June 2016

S. O S. My linker oog wil nie meer so lekker sien nie.Die regter oog waarvan die retina los geraak het - kan sien - maar nie lees nie - die fokus punt is beskadig.

Ek is volgende week in Pretoria.  Dankie Vader vir ander glase vir my bril - die ou raam is nog goed.

Dankie Vader vir skadunet (off-cuts by Knittex, Randfontein) en bloekom latte.

Ek slaap weer elke aand op 'n ander plek - wil jy kuier?

BLESSINGS!!                           
Dina        + 267 736 803 51                       http://www.xanagasbotswana.blogspot.com/p/new-xanagas.html

Gawi sel:    + 267 713 698 57    of      + 267 736 967 37     of      0721 580 587

FNB Lynnwood tak   252045     rek nr:    620 318 253 86      GS Joubert      


Standard Bank. Gobabis tak    082072    Rek nr    143 356 488     GS Joubert.                 

Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.