Friday, 26 February 2016

Jy is die Deur. Aflewering 1
-------- Forwarded Message --------
Subject: Die Deur. Aflewering 1
Date: Fri, 26 Feb 2016 06:24:51 +0200
From: Johan Engelbrecht <acimna@iway.na>
To: xanagas@gmail.com <xanagas@gmail.com>


God is die lig van die lewe - Die Lig van Lewende Liefde.  Jy is 'n lig van Lewende Liefde. God is jou Lig, Die Lig wat in jou skyn en Die Lig wat deur jou skyn want God is Die Lig wat as jy skyn.  God is Die Lig van jou lewe.  Jy leef en beweeg en bestaan in Hom.  Jy is sigbaar want God is sigbaar as jy.

God is Die lig in alles rondom jou, die LIg van die wêreld waarin jy leef en beweeg en bestaan. Dus lewe en beweeg en bestaan jy in jou omgewing wat ook niks minder as God is nie. God is alles en oral sigbaar, binne jou en rondom jou, as jy en as die wêreld rondom jou.

Inteendeel, God is al wat eintlik sigbaar is want Hy is Die Lig wat sigbaar en ervaarbaar gemaak is. Jy kan Hom nie miskyk nie want Hy is alles in almal.

Die enigste manier om Hom nie te sien nie is om weg te kyk, jou fokus te verdeel of om deur filters te kyk.  Kanse is dat jy al drie gedoen het en dus aan driedubbele funksionele blindheid gely het terwyl daar heeltyd niks met jou oë verkeerd was nie.

Kyk oor.  Kyk weer … en weer … en weer.  Kyk in die oë van jou broers en susters en sien vir God. Sien Hom ook in die uitspansel en in die stof waarop jy trap, die stof wat jou volle gewig met blydskap en liefde dra - dankbaar om tot jou diens te kan wees. Dit is dieselfde stof waarvan jy gevorm is, die stof van jou liggaam wat jou volkome liefhet en die stof  waarmee jy in die wȇreld rondom jou leef en beweeg en bestaan.

Jy leef en beweeg en bestaan in God.  God leef en beweeg en bestaan in jou.  Uit Hom, deur Hom en tot Hom is alle dinge.  Dít is die kring - die sirkel - van Die Lewe, die sirkel van Lewende Liefde.  Jou rustelose soeke sal slegs tot ruste kom wanneer jy die volmaakte kring van die lewe raaksien en ervaar … en jy self weer die kring van die lewe is.

Jy soek God en vind Hom nie ten spyte daarvan dat Hy, jy en alles rondom jou is. Jy staar jou blind teen die ooglopende, teen God.  Die Engelse sê: "You do not see the forest for the trees." Jy verwonder of verag die vorms, die bome, die verkynsels, en sien net die oppervlakkige ... die bome.  Jy smag na God en vind Hom nie want jou smagting na oppervlakkige genot en jou smagting na tydelike bevrediging is groter.  Jy bid en ontvang nie, want bring wat jy ontvang in jou welluste deur.  Jy gryp na bome in plaas van God; bemoei jou met die aardse in plaas van die hemelse.

Daarom duur jou rustelose soeke na God voort en word dit al hoe dringender … want jy wéét onteenseglik dat God gevind, gesien en beleef kan word, móét word.  Jou smagting na tuiskoms en jou geboortereg brand soos 'n vuur binne jou want jy wéét onverklaarbaar dat beide wel bestaan en joune is.

Indien jy God wil vind, sal jou rondgeskarrel en soeke na buite en in boeke eers tot 'n einde moet kom.  Hy is verseker daar ook, maar uiterlikhede is nie die deur tot God nie. Jy is die deur. Die deur na God is in jou.  "Kyk Ek staan by die deur (van jou hart) en klop.  As iemand My stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom en met hom maaltyd hou, en hy met My."

Dalk het jou deur ongemerk saggies toegegaan terwyl jy verdiep geraak het in jou uiterlike soeke na liefde en aansien, sekuriteit en geld, of mag en beheer ... of dalk het jy die deur self toegeklap in 'n oomblik van onbeheersde woede, diep teleurstelling of intense smart.  Tog is jy en jy alleen die bewaker van die deur tot jou hart.  Jy besluit wie en wat inkom en wie of wat uitgaan.  Jy alleen.  En jy weet dit.Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.