Wednesday, 16 September 2015

Na die nag van absolute magteloosheid en totale afhanklikheid van.......


Na die nag van absolute magteloosheid en totale afhanklikheid van God ons Vader en belewenis van Sy Teenwoordigheid -
wil ek graag hierdie klein ietsie met jou deel.

Maak jou oë toe.   Die donker wat jy sien - is God. 

Die donker wat jy sien in die nag - is God.

Dis 'n "gelykenis" om ons Vader se Alomteenwoordigheid,

Sy Alwetendheid en Almagtigheid 'n bietjie beter te verstaan.

Jy hoef dit nie eers te glo nie - jy weet - jy Sien Hom want -

"ons leef in Hom, beweeg in Hom en is in Hom."     Hand 17:28

Baie Blessings vir jou. 

Gaan goed met Dina.    Dankie Vader.Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.