Friday, 24 July 2015

Klik op link in briefie - om saam ... kinders vreugde........as water uit....    Die vreugde was groot toe die water by Blessing se boorgat uit spuit - klik hier  https://youtu.be/iHijoUn6R14 om saam met die Boesmans en ons vreugde te ervaar.  

     Dankie Vader.  Na maande se pad oop kap en bid en die wonderwerk dat daar 4 son panele - 'n pomp wat 210 m kan pomp, elektriese kabel en pyp - alles via Kruis Kilos en Manne van die Woord en Botswana Endurance 2015 en... en...jy.... wie ons Vader se hand word om te Voorsien.    DANKIE !!!!!  Die pomp lewer so 500 liter per uur.

    Toe Val Lig -
dis mos hoe mens dit spel - het Botswana regering vir 2 van Oster se kinders 26 bok ooie GEGEE spesifiek in hierdie tyd.  Hulle wei lekker by Blessing - New Xanagas se mens en dier kry swaar weens swak water toevoer.

    Oster en Twobob gee vir my 5 van die Veld Master skape wat uit Namibia ingevoer gaan word - dit sal die enigste pensioen wees wat ek en Dina het.  :-)  

    Ons gaan binnekort genoeg vleis hê dat die kombuis by die kerk - by Phȁm-Phặm
(beteken oorvloed) in New Xanagas kan begin kook vir ou en siek en honger mense - sodat hulle Christus kan sien en Sy Woord hoor en Beleef en Leef.

    Daar is nou nog een groot uitdaging - om oorbeweiding te voorkom MOET daar kampe met verskuifbare heinings gebou word.  Omdat dit 'n veepos is mag daar nie permanente kampe gespan word nie.   Ons sê Dankie Vader vir 90,000 Pula.

    Indien jy water wil laat vloei om Blessing te ontwikkel - merk dit asseblief Blessing - een dragtige bok met 2 lammertjies kos bv. R1000.

    Onthou - hierdie is die 1ste van 'n paar veeposte Suid van New Xanagas wat geskep gaan word - Dankie Vader vir Wysheid en water.                  

                    Baie  BLESSINGS!!    

Dina    + 267 736 803 51                                                                            http://www.xanagasbotswana.blogspot.com/ 
Gawi sel:        + 267 736 967 37     of in RSA sms   0721 580 587 

FNB Lynnwood 252045 rek nr: 620 318 253 86  GS Joubert          of     Pay Pal xanagas@gmail.com
Standard Bank. Gobabis Branch 082072 Rek nr 143 356 488  GS Joubert.

Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.