Thursday, 9 April 2015

Dinge verander - ten goede. Daar is nou omtrent 5 studente van New Xanagas......


  Dinge verander - ten goede.  Daar is nou omtrent 5 studente van New Xanagas besig om in Gaborone en ander plekke verder te studeer.  Jy moet nou mooi verstaan - dis kinders wat in New Xanagas gebore is - die meeste noem hulle self Christ's Ambassadors.  Ek het vir die een, Onkgolotse, inligting gestuur en lees gerus haar reaksie daarop: (onveranderd)

    Glory be to GOD I guess all  this will make a change in our life as young people because we need to stand on our self because we know what we want and do it .I have a lot of plans to do this vacation but am lacking funds for example I want to conduct life skill class for standard 5-7 class because I have realise that the san people r not doing good in school but for them to perform well they need our support at school and at church because they are our generation and our future. Lets pray to GOD to have a strong and serious team because its a hard work and my plans is to start this at New Kanagas .topics
1.EDUCATION
2.TEENAGE PREGNANGY
3.ALCHOL  AND DRUG ABUSE
4.ME AND GOD 
for me my focus is on children and I want them to develop themselves as it is my role as a community development student.so lets pray for this to happen. 

    Die span werk hard aan die pad, kap stompe uit en werk hard.     Sodra ek terug is sal ons so gou moontlik die pad klaar maak, die gat laat boor.    Die verskuifbare solar elektriese heining gaan oplaai, die kampe begin maak, groente tuin begin en 'n kamp plek bou waar kinders en jongmense afgesonderd kan bly om bereik te word met die evangelie deur Onkgolotse en ander.    Dankie Vader vir bou materiaal, kos, diesel en alles wat ons nodig het.

    Deel van die wonderlikheid is dat Two Bob, omdat sy 'n onderwyseres is, 'n goedkoop lening van P100,000 + by die regering kan kry om die cattle post te ontwikkel.  DANKBAAR.   Hulle wil nie net ontvang nie - hulle help en werk saam.  

Stuur my 'n sms by 0721 580 587 - dan bel ek jou.
 
Dina se REGTE nr in RSA is  0606 156 055                                                                            http://www.xanagasbotswana.blogspot.com/ 
Gawi sel: + 267 713 698 57 of + 267 736 967 37 of in RSA     0721 580 587 

FNB Lynnwood 252045 rek nr: 620 318 253 86  GS Joubert          of     Pay Pal xanagas@gmail.com
Standard Bank. Gobabis Branch 082072 Rek nr 143 356 488  GS Joubert.

Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.