Thursday, 20 November 2014

"Julle is soos bome geplant by waterstrome...." sê 'n klein dogtertjie........    "Julle is soos bome geplant by waterstrome...." sê 'n klein dogtertjie gisteraand vir 'n kerk vol kinders, sy lees Psalm 1.    Dit het my net weer Dankbaar gemaak om hier by Xanagas te wees.  Twee volwasse vroutjies wat as kindertjies hier op die planke gesit het, help met die program.

    Vir die wat miskien nie weet nie - ons huis is op die skool terrein, ek het 'n waterdigte skadunet kerk gebou waar daar elke Woensdag en Sondag aand 'n byeenkoms is.  Hulle sing en bid en hoor die Woord en word Bome geplant by water strome.  Dankie Vader.      

    O ja - ons het 'n wonderlike 3 dae sTs of StS (simply The story) kursus - aangebied deur Gerhard en sy span Gerhard.marx@davarpartners.com van Davar - in Gantsi bygewoon.    Jy leer om dele - stories - uit die Bybel te memoriseer.  Werklik goed gewees.    Wanneer ons Vader Voorsien dat die kampterrein gebou word - sal sTs 'n belangrike deel van die curriculum wees.   Daar was verteenwoordigers van 27 kerke van Gantsi by die kursus.  Dankie vir Coby en Hessel wat dit gereël het.   GLORY!!

    Groete van huis tot huis.

Dina + 267 736 803 51                                                                             http://www.xanagasbotswana.blogspot.com/
Gawi sel: + 267 713 698 57 of + 267 736 967 37 of sms 0721 580 587 

FNB Lynnwood 252045 rek nr: 620 318 253 86  GS Joubert   

Standard Bank. Gobabis Branch 082072 Rek nr 143 356 488  GS Joubert.This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.